VÄXTODLING

Spannmål och oljeväxter


Vi är producenter av högkvalitativ höstraps och spannmål av arterna höstvete, havre och maltkorn. Odlingen sker efter den senaste kunskapen med modern teknik och behovsanpassade odlingsinsatser, vilket ger den en låg påverkan på miljö och biologisk mångfald.

Vi strävar efter att ta fram livsmedelsråvara av högsta kvalitét och är alltid inriktade på att möta kundernas behov.

Är ni intresserade av att prata om spannmål och oljeväxter med oss?

Kontakta Hjalmar Tindberg på tel. 070-773 98 65.