JORD

Gräsmattejord och topdress

I tolv generationer har vi som lantbrukare levt av vad jorden har att ge. Det är vi stolta över. Traditionen av jordnära arbete har lagt grunden för vår egen jordtillverkning.

Den långa erfarenheten ger en viss känsla för hur jord ska kännas, lukta och se ut. Men vi vet att en framgångsrik odling och en perfekt gräsmatta kräver mer än vad ögat ensamt kan avslöja. Vi använder vår samlade kunskap för att utvärdera olika material och dess analyserade egenskaper. Med god planering, kontinuerlig uppföljning och löpande justeringar i produktionen tar vi fram jord med de bästa förutsättningarna för just er gräsmatta.

Vi vet vad grödor och gräsmattor kräver för att förbli kraftiga, täta och gröna. Låt inte underlaget vara den begränsande faktorn – använd närings- och mullrik gräsmattejord från Taxinge Gods & Mälarturf.

Vår gräsmattejord och topdress säljs i både storsäck och på bulk, levererat till er eller avhämtat.

Ring oss för att prata jord!

Tel. Hjalmar 070-773 98 65 / Per 070-739 02 31

Vår jord gör er gräsmatta och odlingslokal – Ett strå vassare!