ENTREPRENAD

Maskintjänster, arbeten och industriservice

Lantbruksentreprenad
– Vi utför de flesta inom lantbruket förekommande maskintjänster som jordbearbetning, sådd, gödningsspridning, sprutning, putsning och skörd.

Vägunderhåll
– Vi erbjuder helhetslösningar inom vinterväghållning. Snöröjning och halkbekämpning är vår specialitet. Vi åtar oss uppdrag som inkluderar jour och väderbevakning, så att ni som kund ska kunna sova gott med vetskapen om att vägar och ytor blir röjda och halkbekämpade i den mån behov uppstår. Ytterligare tjänster inom vägunderhåll är bland annat sandsopning, dikning, sladdning och hyvling.

Lastbilstransporter
– med lastväxlarbil och traditionell lastbil med släp. Lastväxlarbilen kan utrustas med olika containrar, t.ex. spannmålscontainer, schaktflak och maskinflak, och lämpar sig för en rad olika arbeten.

Markarbeten
-Vi utför olika typer av markarbeten och schaktningar, med egna resurser såväl som med hjälp av duktiga underentreprenörer.

Skogstjänster och buskröjning
Vi utför skogliga arbeten i form av avverkningar och röjning med kunnig och utbildad personal. Med hjälp av underentreprenörer erbjuder vi helhetslösningar inom hela kedjan från avverkning till skotning och bortforsling.

Vår larvburna grävmaskin är utrustad med en kättingröjare, med vilken vi utför röjning av buskar och sly i olika miljöer.

Industriservice
Vi arbetar med industriservice som produktionsövervakning, maskinunderhåll och maskinrenovering. Vidare utför vi även monteringsarbeten, byggservice, rivnings- och saneringsarbeten.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur vi kan möta era behov inom dessa områden!

 

Referens hos en av våra kunder:

Volkswagen Group Sverige AB
Tommy Ravinale
Tel. 08-588 348 17