HISTORIA

Företagets historia

År 1974 tillträdde Jan och Anne-Marie Fimmerstad som nya arrendatorer vid Taxinge Näsby Gods och skapade grunden till det som med tiden har vuxit och än idag är ett konkurrenskraftigt lantbruksföretag. Verksamheter som växtodling, fastigheter och maskinentreprenader har varit grund för företaget sedan start.

Idag ägs och drivs företaget av Per Fimmerstad. Verksamheten är baserad i Taxinge socken, och utgår idag från ett nybyggt driftscentrum strax söder om E20, på adressen Hällby 1, Nykvarn.

Tillsammans med Mälarturf AB brukas idag ca 600 ha åker och sysselsätter ca 16 personer under högsäsong.