HISTORIA

Företagets historia

År 1974 tillträdde Jan och Anne-Marie Fimmerstad som nya arrendatorer vid Taxinge Näsby Gods och skapade grunden till det som med tiden har vuxit och än idag är ett konkurrenskraftigt lantbruksföretag.

Gårdens historia

Näsby gods i Taxinge socken omnämns redan 1685 i jordeboken. Under 1800-talet blev godset Södermanlands tredje största. Godssamhället med olika funktioner som skola, kyrka, affär, telegraf, ångbåtsbrygga samt järnvägsstation växte fram. En betydande gårdsindustri fanns i form av såg, hyvleri, smedja, tegelbruk och mejeri. En tidig funktion var den tidigt anlagda kvarnen. Denna försåg hela bygden med mald spannmål till djur och människor.

Historia runt Taxinge

1760 kom godset att ägas av en Didrik Duwall. Duwall köpte till sjutton gårdar vilket gjorde att Näsby växte i storlek. Vidare utökade och förbättrade Didrik Duwall tegelbruket på andra sidan sjön. Tegelbruket vid Kalkudden hade en omfattande produktion, vilket bl.a. kan ses på alla olika tegelbyggnader i Taxinge.

Didrik Duwall sålde Näsby straxt innan han dog 1801 till Anders von Wahrendorf. Von Wahrendorf, som var bergsman, ägnade mycket tid åt Åkers Styckebruk. Här tillverkades bl.a. kanoner och andra gjutna produkter. Broräcken vid bron över ån, kyrkspiran och gjutna fönsterkarmar vittnar om detta. Anders von Wahrendorf lät dock uppföra en ny huvudbyggnad vid Näsby. 1813 stod nuvarande byggnaden klar. 1848 dör von Wahrendorf och godset övergår i sonen Martins ägo. Sedemera ärvs godset av Martin Ludvig Berg. Ludvig Berg gifter sig med den 25 år yngre Augusta Hägerflycht. Augusta överlever tre olika män, varav Arvid Posse, statsminister, är nummer två. Augusta dör barnlös och godset testamenterades till Knut Hägerflycht Posse 1911. Knut Posse var en mycket skicklig lantbrukare. Han torrlade bl.a. sjön Finkarn och täckdikade hela egendomen. Ekonomibyggnader och bostäder lät han upprusta till modern standard. 1925 hade investeringarna blivit för stora och Handelsbanken tog över godset.

1928 inköptes godset med mycket reducerad markareal av direktör Ernst Sjögren.

Familjen Sjögren brukade godset fram till 1970. Under åren på Näsby drevs en framgångsrik hästavel med galopphästar. Taxinge 1 och Taxinge 2 är välkända hästnamn.

1970 köps godset av Södertälje kommun. 1982 övertas gården av Uppsala Akademiförvaltning. Huvudbyggnaden, flyglar, parken och några statarbostäder behålls av kommunen. Från 1999 har Nykvarns kommun övertagit Södertäljes ägaransvar av Taxinge.

Taxinge idag

Vid besök i Taxinge finns mycket intressant att titta på. Allén på vägen ner bjuder på en imponerande syn. Väl genom den möts man av flera välbevarade byggnader med intressant historia. Kyrkan med sin gjutna spira från 1863 är en fungerande landsortskyrka med bl.a. många bröllop. Gamla handelsboden från 1910-talet är under sommaren öppen som krog. Stationen och järnvägen används av Östra Södermanlands Museijärnväg. I den gamla skolan drivs idag en förskola. Ångbåtsbryggan angörs av ångbåten SS Mariefred under sommaren. Slottet inrymmer ett mycket välkänt café med ett av Europas största utbud av hembakade godsaker. I slottsflyglarna säljs hantverk, heminredning och souvenirer.

På godset finns en väl fungerande travträningsanläggning med plats för 60 hästar. Här finns en travträningsoval på 1600 meter och en motionsslinga i skogen om 6 km.

Lantbruket på Taxinge Gods omfattar idag 600 ha brukad åkermark, samt en omfattande verksamhet med entreprenader och fastighetsupplåtelser. För den lantbruksintresserade finns här en modern maskinpark att studera.