Maskintjänster

Vi arbetar med industriservice som produktionsövervakning, maskinunderhåll och maskinrenovering.

Vidare monteringsarbeten, byggservice, rivnings- och saneringsarbeten.

Vi utför de flesta inom lantbruket förekommande maskintjänster som jordbearbetning, sådd, plöjning, pressning med fyrkantspress, inplastning, sprutning och skörd.

Vi utför även vägunderhåll sommar som vinter. Lastmaskinstjänster och snöröjning.

Taxinge erbjuder slagkrafts röjning med lastmaskin och grävmaskin, larvburen 14ton.