Industriservice

Vi arbetar med industriservice som produktionsövervakning, maskinunderhåll och maskinrenovering. Vidare monteringsarbeten, byggservice, rivnings- och saneringsarbeten.

Referenser till företag som vi har utfört arbete åt:

AM – Lindvall och Björk AB
Krister Björk 070/331 02 20
Mikael Lövqvist 070/311 65 12
Alf – Martin Lindvall 070/773 14 85

WWT – Elkraftbyggarna
Ove Westin 070/676 16 32

Väderstad – Verken AB
Fredrik Bäck 070/548 20 13